Bartrær og pH


Hei!

Jeg leste nettopp at grunnen til at jordsmonnet blir surere der det vokser bartrær er pga aktivt opptak av kationer. Det står også at den lave pH-en er midlertidig fordi kationene blir frigitt når treet dør.

Gjennom tiden har jeg fått inntrykk av at barnålene som faller på bakken også har vært grunn til den lave pH-en.

Har jeg misforstått?

Hvis ikke tenker jeg at den lave pH-en som effekt av bartrærnes tilstedeværelse ikke er så midlertidig som de får det til å høres ut i teksten. Det vil jo ta tid før barnålene brytes ned. Og det må jo komme inn arter som gjør at pH-en sakte stiger.

Dette gjorde meg veldig nysgjerrig, så jeg setter pris på hvis noen har lyst til å utdype :)

Takk for svar!


-- Posted via biolog --
Replies

Godt spørsmål, som en gjerne sier, når en er usikker på svaret...
Likevel: I sur jord, podsol, blir kationer vasket ut og nedover i profilet. I strølaget dannes blant annet humussyrer, som bidrar til utvaskingen.

Ved brann kan en del nærinstoffer frigjøres. Det var grunnlaget for svedjebruk, som ble brukt for eksempel av finner på Finskogen. Da kunne jorda dyrkes i et par år før en måtte finne en ny svedje.

Kan være andre kan svare bedre og mer fyldig.