Er dette rynketåre?Langs E6 og jernbanen er det en smal stripe gammel løvskog. På en død, nedfallen gråorkvist nord i Lillehammer voks disse gelesopper.
Er dette rynketåre?