Vannymfe?


Noen som kan hjelpe meg å artsbestemme denne? På forhånd tusen takk!


-- Posted via biolog --
Replies

Dette er en hann av nordmetallvannymfe Lestes sponsa. Det er en fordel om du oppgir tid og sted for funn du vil ha identifisert.

Finn