Hvilken sopp?


Hei! Kan dere si noe om hva slags sopp dette kan være? Funnet på høsten i blandet skog med kalkrik grunn.
Replies

Rødflekket vokssopp. Kan forveksles med mild rødflekket vokssopp.