mose (5) bekkekløft


Mosen vokste litt beskyttet under en trestubbe. Bladene synes å være spisse og trolig gjennomsiktige.

Replies

En Plagiothecium-art. Til dels vanskelig slekt.
Takk , det hjelper meg mye med slektsnavn. Jeg må undersøke nærmere og eventuelt ta belegg.