DNA og kromosom


DNA-tråden kveilar seg først opp på histon. Denne litt tjukkare tråden av DNA og histon kallast kromatin. Men etterkvart kondenserer kromatin enda meir, til det til slutt er eit kromosom. Består kromosom berre av kromatin? Eller er det andre protein òg som er med på å bygge opp kromosom? (Nokre (eldre?) lærebøker brukar begrepet "proteinskjelett" som DNA kveilar seg opp på for å bli eit kromosom.)
Replies

Det ser ut til at "proteinskjelett" er et eldre navn for kromatin. Kromatin ser ellers ut til å være et felles navn for proteinene knyttet til kromosomene, se:
https://no.wikipedia.org/wiki/Kromatin