Artskart og kart


I Artskart 1 får jeg ikke fram bakgunnskartet, men kan hente lenke til visning.
I Artskart 2 er det stikk motsatt: Kart, men ingen lenke?
I det store og hele synes jeg Artskart 1 var mer oversiktlig...