Hjelp til fisk artbestemmelse. Har forslag.


1:Mitt forslag: Glassvar. Men er veldig usikker.


2: Mitt forslag: Hågjel?


3: en type makrell, men usikker på hvilken.


4: mitt forslag: Sei.


5: mitt forslag; Lysing.


6: Hysje (Kolje)


7: Vet faktisk ikke, trodde det er en trollkrabbe, men trollkrabbe er bilde nummer 8.


8: Trollkrabbe:


9: St. peterfisk. Tror den stemmer.Replies

Glassvar
Hågjel
Stripet pelamide
Sei
Lysing
Hyse
Pyntekrabbe
Trollkrabbe
St. Petersfisk
St. Petersfisk har blitt mye mer vanlig på Norskekysten i senere tid. En artikkel i Fauna Nr. 3-4 2018 side 60-66 (Dag Holtan)
Stripet pelamide er også en sydlig art, som følger det varme vannet nordover.