Stilling ved Folkehelseinstituttets skadedyrkontroll


Ledig stilling ved Folkehelseinstituttets skadedyrkontroll. De skriver blant annet: "Gode systematiske kunnskaper om dyr, spesielt insekter og andre invertebrater er ønskelig".

https://2997856056.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4183500744?language=NB&link_source_id=0

Søknadsfrist:03.03.2020