Sopp med fine farger på treverk


Hvilken sopp kan dette være? Jeg har sett den overalt i vinter. Denne fant jeg i Songsvannsområdet, i blandet skog.
Replies

Synes det ser ut som ragglærsopp.
Tobbakksbroddsopp synest eg det ser ut som. Eg får ikkje opp bilda for å sjå dei forstørra, men med god lupe skal du kunne sjå broddane.
1. og 2. bilde er vel ett og samme funn? Resten av bildene er vel et annet funn?
Nei, jeg er ganske sikker på at de alle er samme sopp. Kan være at 1 er forskjellig, men da jeg sto der var jeg helt sikker. 2 er hvertfall samme funn som resten av bildene:)


-- Posted via biolog --
Bilde 1-5 er tobakkbroddsopp (Hymenochete tabacina). 1-2 er oversiden og 3-5 er undersiden. Tobakkbroddsopp vokser på løvtrær, særlig selje. Det finnes egne arter på eik (eikebroddsopp) og alm (almebroddsopp). Hvis du ser mye tobakkbroddsopp, kan du se etter en snylter som heter broddsoppsnyltekjuke (Antrodiella americana) som er nær truet på norsk rødliste for arter.