klatrende mose på askeved


Fant denne på en stående barkløs ask. Er festet veldig godt til underlaget. Ikke mulig å løsne den kun med fingrene
Replies

Hypnum cupressiforme.
Når man er vant til å se matteflette som en ganske løs sak over berg og ved, litt overraskende: Takk
Det er en svært variabel art.