Genteknologi


Ved "tradisjonell" genteknologi blir det brukt restriksjonsenzym. Mens CRISPR er det nyaste verktøyet.
1) Restriksjonsenzym kuttar "i trappetrinn", slik at det blir "klebrige endar". Men ut frå bilda ser det ut for at ved CRISPR/Cas9 blir DNA klypt tvers av, utan "klebrige endar". Stemmer det?
2) Ved restriksjonsenzym blir endane limt saman igjen med Ligase. Men når eg les om CRISPR blir ikkje ligase nemnt. Blir ikkje ligase brukt for å lime saman igjen DNA? Er det i tilfelle andre enzym som limar saman igjen DNAet?
Replies

Så vidt jeg forstår denne artikkelen:
https://en.wikipedia.org/wiki/CRISPR_gene_editing
Bruker metoden cellens apparat for DNA-reparasjon til endringer.