Insekt angrep på selje?
Kan noen forklare hva som ha forårsaket disse vekster på selje. Jeg har funnet de på forskjellige steder : Hadeland, Lillehammer, Nord Mesna, NØ for Maihaugen... noen ganger bare et par eksemplarer, på Lillehammer V/HIL en rikelig forekomst på gamle seljetrær. Det minner meg om heksekost, men den er kompakt og har ikke lange kvister stikkende ut i alle retninger som heksekost har. Er det en insekt som har tatt bolig her, eller en sopp, eller kanskje en bakterie?
Håper noen kan hjelpe med dette.
Replies

Hei Margaret!

Disse gallene ble tidligere ansett for å være foråsaket av gallmidden Eriophyes triradiatus, som lever på og i gallene. Det er imidlertid ikke midden som foråsaker gallene, men derimot et virus, som muligens spres av midden.

Mvh Benedikte.
Tusen takk, Benedikte. Det var interessant. Det er rart hvordan man plutselig får øye på noe som man aldri la merke til før.