plante-og dyeplankton i ferskvann.
hei hei, jeg er en jente på 17 år som bare er nødt til å få hjelp her...jeg er i skikkelig krise. vel, jeg skal levere en naturfagraport om økologi osv i et tjern vi var i. det var masse spørsmål der jeg klarte å svare på, men så stod det ett igjen der som jeg ikke kommer videre på...jeg står helt fast.
altså, tjernet virker som det er en blanding av næringsrik og myrsjø og det ligger midt i en skog med masse vegetasjon osv...det ser ut som om tjernet er i ferd med å bli til en myrsjø.
spørsmålet:
hva slags planteplankton og dyreplankton kan jeg finne her? sånn mest sansynlig?
tusen takk hvis dere svarer...det er veldig viktig..
hilsen en kommende biolog... :)

jeanette heimvåg
Replies

Hei Jeanette,
Her er litt informasjon som jeg håper kan være til hjelp for naturfagrapporten din.

Planteplankton:
Utifra beskrivelsen av innsjøen, med noe plantenæring og i ferd med å bli en myrsjø (dvs. humus), kan vi forvente å finne et betydelig innslag av gull-alger (Chrysophyceae) i planktonet, f.eks. Synura sphagnicola og arter av Mallomonas. Videre vil det være cryptomonader (Cryptophyceae), særlig hvis sjøen er termisk sjiktet, i termoklinen men også ovenfor. Kiselalger kan finnes, kanskje særlig knyttet til littoralen (f.eks. slekten Eunotia). Dinoflagellater er sannsynligvis tilstede, med arter som Gymnodinium fuscum, Gymnodinium helveticum (fargeløs og fagotrof) og kanskje Gymnodinium acidotum m.m.

Dyreplankton:
Vi kan vente å finne hoppekreps (Copepoda) og små vannlopper (Cladocera), f.eks. innen slektene Bosmina, Holopedium og Polyphemus. Polyphemus er en rovform som spiser andre dyreplankton. Holopedium er en morsom gruppe som er lett å kjenne ved at dyrene pakker seg inn i en gele-kapsel, dette kan både gi beskyttelse og hjelpe til med oppdrift. Vannloppa Daphnia er ellers er svært vanlig i ferskvann men trives ikke ved lav pH, så du vil antakelig ikke finne Daphnia i en slik myrsjø dersom den er for sur.

(Takk til Prof. Dag Klaveness og Prof. Dag Hessen ved Avd. for Marin Biologi og Limnologi for informasjonen om hhv. planteplankton og dyreplankton!)

Hilsen Jannicke