Rødskrubben og brunskrubben


Finnes rødskrubben og brunskrubben bare under bjørk eller finnes dei rundt noen trær til?
Replies

Rødskrubb (Leccinum versipelle) og brunskrubb (L. scaber) fins bare under bjørk (og dvergbjørk), men andre arter skrubb kan gå under andre trær.

Ospeskrubb (Leccinum aurantiacum) under osp
Furuskrubb (Leccinum vulpinum) under furu
Eikeskrubb (Leccinum quercinum) under eik
Svartskrubb (Leccinum variicolor) under bjørk, gran og furu
Karsten,
Hva med å samle flere spørsmål på en posting? Du spør jo om nesten det samme på de forskjellige innleggene. Vil dog presisere at vi setter pris på flittige brukere av forumet, fortsett å spørre!

-H