Video fra kurs i Natur i Norge(NiN)


Artsdatabanken avlyser det planlagte kurset om Natur i Norge(NiN), men legger ut video av foredragene. Nå kan vi alle se og lære - når som helst. Takk!

https://www.artsdatabanken.no/Pages/288523/aarets_NiN-kurs_kan_du_ta?fbclid=IwAR1jOZrjhHgZcojnpX0w61_7uiQHUqiccYz3pZvxJubvxISRTn8hFsvOUCY