Myrfiol.


Myrfiolen (Viola palustris L.) er ein livskraftig art i fylgje artsdatabanken. Likevel sa føler eg den er så liten og skjør der den står nesten heilt gøymd mellom anna vegetasjon. Den er i alle fall ufatteleg vakker, når ein fyrst får augo på den. Her i Austevoll der eg bur, er vel myrfiolen saman med skogfiolen, som bløme litt seinare, dei mest vanlege av dei viltveksande fiolartane.