Arter


Hvilke arter er dette?
Replies

Bildene er for dårlige til å komme noen vei. De to i midten kan du prøve å poste under Spør om planter. Kanskje noen der kan hjelpe?
Det første kan muligens være en lav, det siste en ubestemt mose. Der kan du prøve under Spør om mose og lav.

For å få sikker bestemmelse, så trengs det ofte både oversiktsbilder og bilder av detaljer.