Måke og kråke i "dogfigth"


"Dogfigth" er et uttrykk brukt i den tid jagerfly sloss mot hverandre.

I går så jeg ei måke og ei kråke i ivrig luftkamp.

Var ikke det vanlige opplegget, der den ene jager den andre. Nei, her vekslet de på rollene. Det så ut til at kråka vant, for den satte seg. Måka fløy vekk.

To røvere møttes i lufta. Begge ønsket vel den andre dit peppern gror.