Rødspore på Ringerike


Med gran, selje, osp, bjørk, rogn og gråor i nærheten. Elvebredd. (Eg i en furuskog) Opptil 5 cm diameter. Konisk som ung. Tydelige radiære striper på hatten. Virker nesten litt hygrofan. Skivene nesten litt utrandet? Stilken stripet, trevlet. Lukter lite, smaker mildt, nesten litt godt. Ingen blåveis el andre kalkindikatorplanter jeg kjenner i nærheten. Ev tips når det gjelder mikroskopering mottas med takk.
Replies

Har målt noen sporer til ca 9-10x7-7,5
Litt kølleformede basidier, og det kan se ut som hyfene er krusterte. Ser ingen bøyler.
Har målt en rekke sporer til, og nesten alle ligger på ca 9. Er det andre kandidater enn vårrødspore?
Har i mellomtiden funnet og mikroskopert snørødspore, og både lukt, sporesnitt og maks sporestørrelse skiller seg klart fra dennes skiller seg klart fra denne. Manglende erfaring og kunnskap om ev alternativ, gjør at jeg trenger en bekreftelse, eller et annet relevant alternativ.