Hjelp med biologi flervalgsoppgaver


Hei,

Jeg trengte litt hjelp med noen flervalgsoppgaver i biologi. Håper at jeg har postet spørsmålet i riktig emne :DVille ha svart B på denne , men skjønner ikke hvordan jeg skal begrunne svaret.Hvordan kan jeg raskest mulig finne svar på slike stamtavle analyse oppgaver spesiellt for del 1. Øver til tentamen :)

Tusen takk, og jeg håper på raskt svar!
Replies

Dette er vanskelige saker! Jeg tror du må dobbelsjekke hva pensum sier om disse spørsmålene.
Næringskjeder basert på plankton kan være underlige. Plankton kan formere seg så raskt at produksjonen kan være høyere enn det ser ut ut fra biomassen. Som nevnt, prøv å finne et eksempel i pensumwink

Det neste spørsmålet ser nesten ut som en lureoppgave: Se hvor det ender om kvinnen i første ledd er en frisk bærer.
Ja, har sjekket pensum men jeg skjønner ikke. Det er derfor jeg spør dere bigsmile, kunne noen forklare begge oppgavene for meg?
Da stiller vi liktblush
Det som er klart, er at pyramide D er den klassiske versjon av en næringspyramide. For hvert trinn i pyramiden går det meste av biomassen tapt. Et vanlig, men grovt anslag er at ca 10% av biomassen blir overført fra ett trinn til det neste.

Problemet i et planktonsystem er at omsetningen er så rask. Så det kan være høy produksjon uten at det bygges opp biomasse. Alt blir spist like fort som det produseres.

I den siste oppgaven ville jeg ta utgangspunkt i at den første kvinnen er frisk bærer av genet, og regne ut fra det.
På biomassepyramidespørsmålet må svaret være B (pyramide A og D). Pyramide A er den klassiske i havet, med liten biomasse av planteplankton (små organismer, men med stor reproduksjonshastighet så går det an) og stor biomasse av dyreplankton (mye lagret biomasse, lav reproduksjonshastighet relativt til planteplanktonet). Pyramide D er en klassisk pyramide hvor biomassen minker for hvert ledd. For biomassepyramider i havet vil dette skje under algeoppblomstringen om vår/høst.

Stamtavler som i neste oppgave synes jeg er best å løse ved å teste. Sette opp krysninger hvor du antar at det nedarves som antydes. Da vil du vanligvis finne ut at 2 av alternativene ikke er mulig. Er du heldig, vil 3 av alternativene falle bort. Hvis du sitter igjen medto mulige alternativer må du vurdere hvilket som er mest sannsynlig/usannsynlig.

I denne oppgaven ser du at dominant nedarving ikke passer siden ingen av foreldrene i F1 har sykdommen. Da gjenstår recessiv kjønnsbunden eller autosomalt. Recesivt kjønnsbunden nedarving går greit fra P til F1, men går ikke fra F1 til F2 siden syke kvinner må få det fra begge foreldrene. Da gjenstår recessivt autosomalt, alternativ A, men du må da anta at begge foreldrene i begge generasjonene er bærere eller syke.
Tusen hjertelig takk heartthumbsUp