Legevendelrot eller ekte vendelrot?


Er det mulig fra disse bildene å se om denne planten er en legevendelrot eller ekte vendelrot? Ut fra bladene så tenker jeg at det er ekte vendelrot, men er ikke sikker. Sterk, god lukt fra blomstene. Funnet i dag ved Fetsund lenser i Akershus.

Replies

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages
Jeg tenker som deg. Dessuten er legevendelrot alt annet enn vanlig. Noe annet å merke seg, enn antall par småblader, er at vendelrot har blomstene i en "etasje", mens legevendelrot har de i flere etasjer. smile
Grei "vanlig" vendelrot. Legevendelrot forbinde jeg med nokså tørre enger. Har ikke støtt på den på noen år og her ute hvor jeg bor nå (Sørum) tror jeg ikke helt på at jeg finner den.
Det gamle ordtaket gjelder her: det er oftest ikke nødvendig å gå over bekken etter vann.

Hvis du har valget mellom en veldig vanlig art og en veldig sjelden art, så skal det spesielle grunner til før du i det hele tatt vurderer den siste. Da må det være fordi du tydelig ser at dette er noe annet. Så kan du se etter ting som utvetydig eliminerer den vanlige arten.

Det er flere navn på dette prinsippet: Nullhypotese, Occam's razor. Uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Vi vil alle gjerne gjøre spennende og uvanlige funn. Og jovisst er det viktig at sjeldne arter oppdages og dokumenteres. Men overrapportering er like feil som underrapportering. Har man mistanke om en sjelden art, så er det spesielt viktig med nøktern kritisk sans. Da må argumentene veies etter faktisk etterrettelighet, ikke hva man skulle ønske.

Geografi, økologi og utbredelse er undervurderte artskjennetegn. Ofte er det nok til 99.9% sikkerhet, så kan man ta det derfra.
En annen sak er at dette med sjeldenhet ikke nødvendigvis er så lett å sette seg inn i. Samtidig er det jo også noen som bor akkurat der en sjelden art faktisk befinner seg.
Det er klart, men dette var ment som generelle retningslinjer til dem som ser i en flora og gjør seg noen oppfatninger ut fra det. Hjelp til selvhjelp smile

Det er jo ikke en problemstilling med folk som kommer hit og er helt i det blå.

Og det er selvfølgelig ikke noe galt med at folk finner sjeldne arter. De finnes jo et sted de også. Alt jeg sier er "bruk sunn fornuft og kritisk skjønn".
He-he, det er jo noe jeg burde ta til meg selv dette også. Fort gjort for en ivrig amatør å finne noe "uvanlig" ...
Eksempler gjør alltid ting tydeligere, og dette er ikke for å henge ut noen. Jeg husker ikke hvem det var og det spiller ingen rolle.

For en tid tilbake var det en registrering på artsobs av kjempesoleie. Det hadde jeg ikke reagert så mye på hvis den kom fra f.eks. deg, den er vel til og med registrert nær Askim. Men denne var fra Bergenskanten, på et sted jeg er godt kjent og det vokser typisk vestlandsk kystfuruskog kantet av rustsivaks/saltsiv-strandeng. Kjempesoleie her er bare litt mer sannsynlig enn at et visst sted fryser til. Økologien var like feil som geografien.

Ja, selvfølgelig var det grøftesoleie.

Poenget her er at den tydelig var bestemt etter bilder i en flora. Og da kan de jo ligne, når man ikke kjenner dem.
Kan være at dere bør stoppe denne diskusjonen nå, poengene er selvinnlysende og tonen skremmer folk fra å spørre her. Jeg kommer ikke helt fra det blå, er daglig leder i NSNF, har vært redaktør for vårt nye nyttevekstkompendium, har gått alle våre kurs og holder selv kurs. Selvsagt vet jeg - og de gjør også alle andre som leser akkurat dette oppslaget at man finner sjeldne planter sjeldnere enn vanlige. Likevel må det være legitimt å da faktisk spørre om hva som gjør at man kan se forskjellen på den vanlige og den sjeldne uten at det blir en sånn lang harang av selvfølgeligheter, sorry.
OK, den tar jeg, det var klossete formulert. Min feil. Jeg hadde faktisk glemt hele spørsmålet ditt da jeg skrev innlegget over, det var ikke rettet til deg. Det var helt generelt. Men jeg skjønner at du oppfattet det sånn.

Det er nettopp ikke meningen å skremme folk fra å spørre, tvert imot. Egentlig var det nettopp det som var hele poenget mitt.
Det er sverdlilje, Iris pseudoacorus. Den er helt viltvoksende og ganske vanlig på litt rikere våtmark.

Ellers er det mange Iris-former som dyrkes, men de har stort sett blå blomster.
 

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages