Inavl


Kan en sønn og mor får barn sammen? Og blir det da sønn eller bror/søster til sønnen?
Replies

Ja, biologisk går det. Sosialt er det sperrer mot slikt. Hos dyr løses det vel ofte ved at hannene forlater moren. Årsaken er faren for innavl, at uheldige gener skal "forsterkes".
Innavls-problemer kan oppstå også lenger ut i slekten, for eksempel mellom fetter og kusine. I små og lukkede samfunn kan slikt få uheldige utslag. Her i landet har det vært slike problem blant annet på Sørlandet.

Siste del av spørsmålet er vel filosofisk. Avkommet blir vel halvsøsken, fordi de har samme mor, men ulik far. Og samtidig farens barn...