Hva slags flue?


På en hagestaude i går 29.6, Karmøy. Knapt 1 cm stor. Jeg klarer ikke å identifisere den. Hvilken flue er det?
Replies

Dolichopus sp. Men utan bilder frå litt fleire vinklar er det nok uråd å komme noko vidare.

Terje
Den satt så langt nede i vegetasjonen, at jeg fikk ikke tatt flere bilder før den fløy sin vei. Takk for bestemmelse til slekt.
Var nettopp ute for å finne samme flue igjen - og fant to individer i aktivt modus - hannen til venstre vil jeg tro. Håper dette bilde kan avgjøre hvilken art av Dolichopus det er.
Dette er Dolichopus popularis. Det stemmer at hannen er til venstre. Men det er nok ikkje samme art du lasta opp i stad. D. popularis har gult første antenneledd, mens det ubestemte individet ditt hadde dette svart. Dessutan har D. popularis (2-)3 børster på framsida av bakerste lårpar, i motsetning til berre ei børste på det første individet.

Terje
Takk for bestemmelse og god forklaring på forskjellene på de to Dolichopus-artene.