Hvilken tege er dette?


Denne ble tatt i hage i Ås i Akershus.