Gulprikket flue


Kan denne identifiseres? Tatt på Ås i Akershus i hage.
Replies

Dette er ei av kjøttfluene (Sarcophagidae). Her krevest det nok genitaliepreparering i dei fleste tilfella for å komme fram til rett art.

Terje
Tusen takk for denne orienteringa.

Kåre