Giraffer og horn


kva brukar giraffane "horna" sine til? vær så snill og svar!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hanne

Replies

Først litt generelt om gevir og horn hos drøvtyggere: Den riktige betegnelsen på hodepryden til elg, hjort, rein og rådyr (familie Cervidae) er gevir. Egentlige horn finner man hos husdyr som ku, geit og sau (familie Bovidae) i tillegg til f.eks. moskus og antiloper. Gevir er ofte greinete, mens horn ikke er det. Et gevir vokser ut og felles hvert år, mens et horn er permanent og vokser gjennom hele livet. Opprinnelsen til horn og gevir er forskjellig. Gevir er kompakt, dødt beinvev, mens horn er sammenvokste lag av hornstoff tilsvarende negler og klauver. Geviret vokser fra spissene, mens hornet vokser fra grunnen. Horn og gevir har imidlertid den samme funksjonen, de fungerer som et signal på individets kvalitet og styrke i revirstridigheter og kamper om hunndyra. De brukes også som våpen i brunstkamper. Normalt har bare hannen gevir, men hos reinsdyra har som kjent også hunnen et gevir. Geviret til simla har sannsynligvis en litt annen funksjon. Det er antatt at simla har en fordel av geviret under beitekonkurranse om vinteren siden reinsdyra går i store flokker der det kan oppstå kamper om beitegroper.

Når det gjelder sjiraffer, så tilhører de en egen familie (Giraffidae) av drøvtyggere, og begge kjønn har korte, ugrenete og huddekte horn. Spesielt for sjiraffen er at den fødes med horn. Ved fødselen ligger de bruskaktige hornene flatt mot skallen, men de reiser seg i løpet av den første uka. Så snart hornene har reist seg, tar forbeiningen til. Sjiraffhornene skiller seg fra alle andre drøvtyggeres horn ved at de er pelskledt og utstyrt med en svart hårdusk ytterst. Hannenes horn er tykkere og kraftigere enn hunnenes, og ofte sammenvokst ved basis. Hannene mister også ofte den svarte dusken. Iblant bruker hannene hornene i brunstkamper, slik som hjortedyr og slirehornsdyr. Under slosskamper i parringen bruker hannene ofte de lange halsene til å slå hverandre med (kalles for "necking" på engelsk). Da hender det at hornet brukes, men siden de er butte og pelsen tykk, er det sjelden de skader hverandre alvorlig. Hornene til hunnene er bløtere enn hos hannene. Hvorfor sjiraff-hunnene har horn, er såvidt jeg vet uvisst.


AtleM