Huggorm


Hei

I påsken lå det plutselig en huggorm og solte seg like utenfor hyttedøra vår. Det var overraskende fordi vi hadde fått høre av hyttenaboer at de aldri hadde sett huggorm i området.

Siden snøen nettopp var smeltet regner jeg med at huggormen nettopp hadde kommet frem fra bolet. Og siden jeg har hørt at huggormer overvintrer i bol med svært mange andre individer, frykter jeg at det kan finnes et bol like i nærheten av hytta. Det faktum at plassen den lå på var omgitt av snø, tyder vel på at huggormen ikke har beveget seg vedlig langt, så bolet finnes nok like i nærheten av hytta.

Hytta ligger i en bratt sydhelning på 750 meters høyde på Lifjell i Telemark.

Mine spørsmål er derfor:

Finnes det noen måte å finne ut hvor huggormen har overvintret?

Kan vi regne med at plassen utenfor hytta er favorittplass for soling for flere av huggormene som eventuelt befant seg i bolet, eller vil de spre seg over et større område?

Er det noen måte å forhindre at ny overvintring skjer på samme sted?

Trives huggorm i bratte skråninger? (Våre to gutter på 5 og 8 år må bruke armene til å holde seg når de beveger seg i terrenget. Det ville være synd dersom de tok tak i en huggorm i stedet for lyng eller greiner)

Har det skjedd en utbredelse av huggormen slik at den nå finnes høyere til fjells enn tidligere? (I og med at naboer ikke har sett huggorm der tidligere)?

Replies

Hei

Det er nok ikke lett å finne hoggormbolet - siden det ofte er nede i urer o.l.

Hoggorm fra et vinterbol kan spre seg over større områder.

Hvis du finner et sannsynlig område, kan du forsøke å tette igjen med sand e.l., dvs. på en eller annen måte fysisk hindre tilgang.

Hoggormen trives utmerket i bratte skrenter, særlig hvis det er ur.

I sommer har jeg også selv sett hoggorm til fjells (1100 m o.h.). Dette er imidlertid ikke et nytt fenomen. På Finse blir det også år om annet observert orm. Det er selvsagt ikke utenkelig at dette har blitt vanligere, men det er ingen dokumentasjon på dette eller på det motsatte.

Atle Mysterud
Avdeling for zoologi
Biologisk institutt
P.b. 1050 Blindern
0316 Oslo
Jeg har selv opp igjennom åra mange ganger sett hoggorm, både levende og ihjelkjørt, i Synnfjell-området i Oppland, i høydenivåer fra ca 800 til opp i hvert fall skoggrensenivå (ca 1000-1100 moh). Er vant til å se på hoggormen som en konstant del av faunaen i dette området.
JanW