Blomstereng rundt jorder, sprøyting og insekter


Hei,

I Innlandet fylke kan bønder få tilskudd til å så blomstereng rundt åkrene sine. Det er jo et utrolig bra tiltak for polinerende insekter! Men - har sprøyting av avlingene noe å si for insektene som da holder til på blomsterengene i disse jordekantene?

Mvh
Gro Cecilie Bergby
Replies

Det kommer vel helt an på hva det sprøytes med og mot, dvs hvilket utstyr som brukes og hvilket middel som brukes. Moderne sprøyteutstyr har minimalt med avdrift, og stort sett sprøytes det mot ugress og sopp med midler som ikke (eller i liten grad) er skadelige for insekter. Mange foretrekker dessuten å sprøyte på sen kveld/natt ettersom dette gir bedre effekt av sprøytemidlene, og da vil aktiviteten hos pollinerende insekter være betydelig lavere.