Oresykdom


Har kjørt langs E39 idag og sett store mengder brune blader på or langs veien. Framme på hytta (Sykkylven) et også or angrepet. Årsaken synes å være 6-7 mm lange hårete brunsvarte larver. Hva er dette?
Replies

Eg har sett at stripet orebladbille har snauspist gråor i Møre og Romsdal fleire av dei siste åra. Korleis larva ser ut har eg ikkje kjennskap til.
Takk for svar, etter å ha lest om billen ser jeg at du opplagt har rett. I år må det ha tatt helt av, langs E39 var det som en brun alle, aller verst på Nordmøre.
Både gråor og selje har vore godt likt av nokon både i 2019 og 2018 på Nordmøre, og no ser eg det er på gang igjen. Det er vel naturen sin måte å ordne opp med noko attgroing, tenkjer eg meg.