Hesteigle eller blodigle?


Hei, Er det mulig å si om vedlagte bilde er av en hesteigle eller en blodigle. Lengden på dyret er ca. 15 cm. Observert i Sunnhordland.

Mvh
Harald
Replies

Nullhypotesen er hesteigle, men fargen får meg til å stusse.
De hesteiglene jeg har funnet er mer ensfarget svart:

Hesteigle Haemopsis sanguisuga
Fra Wikipedia
https://no.wikipedia.org/wiki/Hesteigle

https://no.wikipedia.org/wiki/Blodigle
Jeg ville, basert på fargestripene, sagt blodigle. Den er jo også påvist i orådet.

Mvh
Dag Holtan
Tusen takk for svar! Det er observert blodigler i et tjern bare noen kilometer fra denne observasjonen på Artsdatabanken, så basert på det er det i alle fall ikke usannsynlig at det er blodigle.

Mvh
Harald
Det er fint om du kan legge inn dette funnet i
https://www.artsobservasjoner.no/
Blodigle er en sjelden art, så det er fint å få oversikt over utbredelsen.
Tusen takk for link! Da er denne observasjonen lagt inn på Artsobervasjoner.no

Mvh
Harald