Artsorakelet


Så er altså ai-algoritmene kommet til artsobs. Jeg har testet litt, og resultatet er på en måte foruroligende.

Noen ganger treffer den uhyggelig godt. Den skjønner at dette er blystarr, ikke korn- eller slirestarr:


Og den skiller breiflangre fra rødflangre på disse bildene:


Men så blir dette til gubbeskjegg. At den skal skille mellom bergfaks og skogfaks skal kanskje ingen forvente (det er bergfaks), men en lav?


Og småblærerot blir til korallrot - med 97% sikkerhet!


Det foruroligende er at den noen ganger treffer så godt, og andre ganger ender helt i åkeren. Et par "gode" treff, så begynner man fort å stole på den.

Jeg tenker først og fremst at dette er helt utrolig fordummende. Er det ikke meningen å tenke selv lenger? Og hva gjør dette med troverdigheten til artskart, som egentlig er frynsete nok som det er? Vi må stadig inn i kommentarfeltet og rette opp bestemmelser som helt tydelig er gjort etter blaing på måfå i en flora, helt til man finner "noe som ligner".

En av mine kjepphester her er økologi/geografi. Er det sannsynlig at denne arten finnes her? Det aspektet forsvinner jo helt nå.
Replies

Oops. Jeg har registrert blystarr med akkurat det bildet. Så det burde orakelet rimeligvis kjenne igjen wink

Men de andre bildene har ikke vært innom artsobs. Bergfaks er registrert, men ikke med det bildet. Så det bekrefter jo bare poenget.
Det er vel som med IT for øvrig, kvaliteten på det man får ut avhenger av kvaliteten på det som er lagt inn.

Slik sett er det synd at etterslepet på validering er såpass stort på artsobservasjoner.no, siden samtlige observasjoner, validerte og uvaliderte, går inn i algoritmene på Artsorakelet. Min erfaring er at orakelet fungerer godt på visuelt lett kjennbare arter som det er mange observasjoner av, og det er jo gjerne slike arter folk flest er nysgjerrige på. Når det gjelder arter der detaljstudier/mikroskopi er nødvendig, burde orakelet i større grad gjøre oppmerksom på dette, føler jeg. På et område som marinbiologi, der det er få registreringer i utgangspunktet, sliter systemet veldig. Jeg testet ut bestemmelsen av noen av muslingene fra skjellsamlingen min, og der hadde orakelet store vanskeligheter, og kan pr. i dag neppe anbefales til dette bruket.

Det jeg føler man går glipp av, er læringsprossessen som automatisk skjer når man blar fram og tilbake i bøker for å finne riktig art. Man vil etterhvert begynne å legge merke til særtrekkene ved de enkelte familier og slekter, og det er enormt motiverende når man møter en helt ny art, og er i stand til å se omtrent hvor den hører hjemme i hierarkiet. Jeg personlig ville savne dette hvis jeg bare fikk opp et automatisk artsnavn på noe jeg hadde sett.

Biologi vil vel alltid være et område først og fremst for dedikerte fagfolk og entusiaster, og artsorakelet kan vel foreløpig best fungere som et redskap for folk som er nysgjerrige på noe de har sett, og som ikke vil legge alt for mye arbeid i identifikasjonen. Slik sett har vi som bruker artsobservasjoner.no et ansvar for å bare legge inn sikre obervasjoner med god dokumentasjon, slik at orakelet i fremtiden blir så treffsikkert som mulig.

Flatcoated retrieveren min ble for øvrig til en kaie...cool

Mvh Benedikte.
Flatcoated retrieveren min ble for øvrig til en kaie...Opprinnelig postet av Pagurus


bigsmile La meg prøve noen selfies... bigsmile

Ja, jeg er helt enig i alt du sier. Dette er quick-and-dirty, men du lærer ingenting av det. Du får bare opp et navn helt uten kontekst. Og så er du like blank neste gang.

Jeg forstår ikke denne kvantitet:kvalitet-prioriteringen. Jeg syns det er veldig flott at hvem som helst kan engasjere seg i artsregistrering. Jeg er alltid for demokratisering. Men nøkkelordet er "engasjere seg". En liten innsats er ikke for mye å be om. Er det ikke bedre med 100 registreringer som er til å stole på, enn 500 som kan være hva som helst? Jeg vil tro at kartet i siste tilfelle er bortimot verdiløst.

Jeg oppfordrer alle til å søke på storkonvall i artskart, og se hvor kloke de blir av det. Dette er en sørøstlig art som naturlig finnes rundt Oslofjorden, opp til ca Mjøsa, og nedover kysten til Arendal. Men hva sier artskart? Du får opp prikker over hele Norge. Minst halvparten av dem er ikke storkonvall, men kjempekonvall som har rømt fra hager.

Og dette blir da plukket opp av orakel-algoritmen. Neste gang du viser den et bilde av kjempekonvall, så vil den - helt etter hensikten - identifisere det som storkonvall. Og så har vi det gående.
Etter min ringe mening er kvantitet en forutsetning for kvalitet: Med høye krav til korrekt identifikasjon blir det lett et kart over rapportører heller enn over arter.
Så kunne dette råmaterialet bearbeides, gjerne halvautomatisk, slik at en kan plukke ut åpenbare feil. Med utgangspunkt i validerte (og belagte) funn kan en finne forventet utbredelse. Funn utenfor forventet område kan så dobbeltsjekkes.

Da jeg for litt siden rapporterte to arter fra et område der de ikke før var funnet, fikk jeg melding om det. (Akkurat de to funnene var bekreftet av en ekspert, og dessuten belagt med innsamlet materiale.)
Mja, jo, jeg ser den. Men jeg synes fremdeles at en liten anstrengelse må kunne forventes. Det er ikke for mye å be om.

Kan vi finne noen kompromisser, i det minste? For det første er ledeteksten til artsorakelet altfor vag. Det må gjøres klinkende klart at det er en hjelp til å komme videre, men at resultatet alltid dobbeltsjekkes i relevant litteratur. Og at det er rapportørs ansvar.

I en ideell verden burde valideringen vært mer up to date. Men det hjelper veldig hvis folk bare er innom og kommenterer så ofte de kan. For karplanter tror jeg 70-80% av feilbestemmelsene blir korrigert på denne måten - i hvert fall hvis fotoet er såpass at det går an å se hva det er. Og fuglefolket ser ut til å være ekstremt på hugget hvis det er den minste tvil. Så kan kommenterte registreringer holdes utenfor kartet til de er korrigert eller validert.

Jeg siterer fra brukerveiledningen:
Du må alltid være helt sikker på hvilken art du har observert før du rapporterer. Dette er den absolutt viktigste faktoren for å opprettholde kvaliteten på datagrunnlaget. Om du er usikker, er det mulig å krysse av for «usikker artsbestemmelse».
La oss få dette opp på rapporteringssiden, som en påminnelse, f.eks. her: