spiselige alger


Hei, jeg har begynt å lese litt om spiselige tang og tarearter, og lært meg mesteparten av de artene man vanligvis spiser som havsalat, blæretang, søl etc. Etter å ha fått lyst til å lære meg litt flere spiselige arter av tang enn de man vanligvis bruker som mat kjøpte jeg derfor en bok som tar for seg de fleste alger vi har i norge, og tenkte at det sikkert var lett å søke opp om de ulike artene kan spises eller ikke på internett. Det viste seg imidlertid at det ikke er altfor mye informasjon tilgjengelig angående spiseligheten til ulike mindre kjente arter. Lurte derfor på om noen kan si noe om spiseligheten til noen av de artene jeg ikke kunne finne noen informasjon om.

Grønnalger:
Måsegrønske (prasiola stipitata)
Grønnhår og grønnsli ( ulothrix og urospora)
Stor grønndott (acrosiphonia arcta)
Laksesnøre (chaetomorpha melagonium)
Viklesnøre (rhizoclonium toruosum)
Silkegrønndusk (cladophora sericea)

Brunalger:
Tvinnesli (spongonema tomentosum)
Tanglo (elachista fucicola)
Bleiktuste (spermatochnus paradoxus)
Bruntrevl (mesogloia vermiculata)
Bred vortesmokk (asperococcus bullosus)
Finsveig (dictyosiphon foeniculaceus)
Fjæreskorpe (ralfsia verrucosa)
Bruntufs (spachelaria cirrosa)
Piperenseralge (cladostephus spongiosus)
Lodnetaum (halosiphon tomentosus)

Rødalger:
Purpurtråd (bangia atropurpurea)
Smalblekke, krusblekke (phyllophora spp.)
Hummerblekke (coccotylus trancatus)
Kamskåring (plocamium cartilagineum)
Rødlo (bonnemaisonia hamifera)
Vanlig rosenrør (lomentaria clavellosa)
Spissbladet rosenrør (lomentaria orcadensis)
Busket havpryd (aglaothamnion sepositum)
Vanlig havdun (pterothamnion plumula)
Gaffelgrenet havpryd (callithamnion corymbosum)
Rekeklo arter (ceramium spp.)
Fagerfjær (plumaria plumosa)
Draugfjær (ptilota gunneri)
Eikeving (phycodrys rubens)
Småfagerving (apoglossum ruscifolium)
Dokkearter (polysiphonia spp.)
Fagerdokke (brongniartella byssoides)
Strømgarn (dasya baillouviana)
Småfjær (pterosiphonia parasitica)
Teinebusk (rhodomela confervoides)

Skjønner selvfølgelig at jeg ikke vil få noe komplett svar her angående spiseligheten til alle de artene som er listet, men om noen vet noe om spiseligheten til et par av disse hadde jeg blitt veldig glad for det!


-- Posted via biolog --
Replies

Vet ikke om noen arter er giftige, men spiselighet omfatter vel mer?
Noen av artene i lista kommer vel i kategorien "grønske".
Her er råd fra Matportalen:
https://www.matportalen.no/uonskedestoffer_i_mat/tema/miljogifter/er_det_trygt_aa_spise_tang_og_tare
Her blir det også advart om at algene kan samle miljøgifter i skadelige mengder.