Stor lys rødspore i kalkgranskog


Disse rødsporene er ikke enkle.

Denne var svært kraftig.

Forslag til mulige arter?
Replies

Eller kanskje ikke en rødspore i det hele tatt, ser ut til å ha nesten runde, glatte sporer.
Et nytt forslag her er Lyophyllum decastes