En sandkulehaleflue?Arts obs. 'Orakel' har foreslått at denne blomsterflua kanskje er en sandkulehaleflue, 81%sikker ut fra bilde. Bilde er tatt i dag i en åker ved Lågenelva, nord i Lillehammer. Er det noen som kan bekrefte insektenes ID?
Replies

Sandkulehaleflue er rett, en hunn.
De fleste kulehale hannene er veldig vanskelige å artsbestemme fra bilder. Hunnene enda verre. Hvis jeg hadde fanget dette eksemplaret og sendt den til Norges dyktigste blomsterflue kjenner så hadde jeg med stor sannsynlighet fått til svar at dette er en sphaerophoria sp.
Her kommer en ikke lenger enn kulehaleblomsterflue hunn. Det meste som legges inn på artsobs av kulehaler (bortsett fra stor kulehale hanner) er gjetting.
Jeg mener orakelet er ubrukelig på disse.

Det er veldig bra at svaret fra orakelet ikke ble tatt for god fisk.
Takk til Morten O og Frank Strømmen for hjelpsomme og interessante svar. Jeg legger den ut på AO med Morten O som bestemmer. Håper navnet kommer opp, Morten, ellers kan du sende meg navnet ditt pr email?