sangfugler


Når starter hekkesesongen for lerkene i de skandinaviske land?
Replies


Jeg tror at f.eks lommelerkene hekker hele året.

Er dette et seriøst svar.

Hilsen

Alken