Brunskrubb?


Jeg vil anta at dette er brunskrubb, men så så jeg, litt tilfeldig, at soppekspert Tove kommenterte på AO at brunskrubber ikke var så enkelt lenger, og henviste til dette eminente forum. Denne er fra Madla, Stavanger i dag. - Og hvis det er slik at brunskrubber med fordel kan legges inn her før på AO, så kanskje også et ord eller to om det?

Jan
Replies

Hvis noe blått nederst i fotbasis, er det gråskrubb. Hvis ikke , brunskrubb.
Så da må stengelen deles sikkert? Slik at det blå fremkommer innvendig, og ikke er synlig på utsiden? Jeg hadde mulighet til å sjekke denne. To minutters gange fra heimen, og den var helt hvit i hele sin lengde. Altså brunskrubb. Mange takk for informasjon og bestemmelse!

Jan
Blåfargen er synlig nederst i basis, ofte når du skraper bort rusk og rask og kniper av helt nederst. Men ditt funn er da brunskrubb (Leccinum scabrum).