Finnes det en "knippe rødspore" av noe slag? e


Fant dette sammenhengende knippet med rødsporesopp i en kalkrik barskog på Toten. Akkurat her var det hogd ut en gate i skogen og gravd relativt nylig, og på vokseplassen var det rikelig med planterester etter høgstauder som lushatt og liknende.
(Har belegg)


Replies

Umulig å bestemme fra bildene, men trolig en art i Rhodopolia-gruppen. Send meg gjerne en prøve, så får vi se......
Fint. Kommer i posten. :-)
Da har denne rødsporesoppen vært på Spaniatur (sekvensering) og konklusjonen fra Ø Weholt er at dette er en art som står nær Entoloma clypeatum (mørk rødskivesopp), og som foreløpig er kalt Entoloma aff. clypeatum. Det er registrert 2 funn av den før, og det vil antakelig ta et par år før den får sitt eget navn.