Slagg?


Hei!

Disse er funnet på Grefsenkollen i Oslo, og stammer muligens fra fyllmasser. Er det trygt å anta at alt dette er slagg?

Replies

Det kan nok stemme.
Det var stålverk ved Christiania spigerverk https://no.wikipedia.org/wiki/Christiania_Spigerverk.
Slagg var brukbar fyllmasse, samtidig som verket ble kvitt avfallet sitt.