Hvilke nål er dette?


Vokser på ei tørr furugrein i Oppdal.