Kjuke
Kjuke på nedblåst gran. Har sett på bilder at flatkjuker også er mørke brune?
Replies

Du kan lett konstatere om det er en flatkjuke, ved å rispe litt på porelaget. Blir merker med en gang. Og de blir grå når eldre.
Flatkjuke på gran er ikke så vanlig. Burde registreres på Artsobservasjoner.
Jeg kan ikke rispe på porelaget da funnet ble gjort i et naturreservat nær sjøen i Telemark. Det står allerede på enkelte nettsteder at flatkjuke finnes av og til på gran.