Reinsdyr - fysiologi og atferd


Hei!
Jeg tar biologi 2, går vg3. Vi har vært på reinssamling, og skal jobbe med MANGE oppgaver til det:)
Kan noen hjelpe meg med å svare på disse spørsmålene? Jeg har prøvd å lese i bøker og googla, men har ikke funnet noe som hjelper meg med å forstå oppgavene... Eventuelt om noen vet hvor jeg kan finne svarene? Håper virkelig at noen der ute kan hjelpe meg!!

1) Beskrive atferden til reinsdyret og hvorfor det er hensiktsmessig for reinsdyret å drive med denne atferden?
Vet at de lever i flokk, hvorfor både hannen og hunnen har gevir, at de løfter halen, god luktesans...
2) På hvilke måter er fordøyelsessystemet tilpasset reinens levesett med plantekost i dietten?
Vet at de er drøvtyggere, og at de har fire mager... Har det noe med det å gjøre?
3) Hvordan påvirker eventuelle parasitter reinsdyret på en negativ måte? Hvilke tilpasninger har parasittene for å overleve på reinsdyret?
Dette her skjønte jeg ikke så mye av egentlig, men jeg tror de har noe som heter hudbremser, men aner ikke...
Replies

1) Et viktig poeng: Reinsimla er av de få hunndyr som bærer gevir. Og dyr med gevir har høyere rang enn dyr uten. Hva kan det bety for kampen om maten på vinterstid?
2) Drøvtygging er et stikkord, sjekk det. Prinsippet er likt hos alle drøvtyggere, men det er gjerne mest beskrevet hos ku.
3) Reinsdyr er livredd parasitter som fluer og brems. De holder seg mye på snøflekker om sommeren for å unngå insektplagen. Der er det ikke noe å beite på. I tillegg svekker det reinens helse å fø på parasittene.
Noe om brems kan dere finne her:
https://www.villrein.no/aktuelt/svelgbrems
Tusen takk for fantastisk svar! 😍