To knappenålslav - bekkekløft


Hei!
Lurer på to nålelav fra en grandominert bekkekløft på østlandet. Rundt 700 moh.

Dette tror jeg må være rustdoggnål, enig? Funnet på gran. Runde sporer ca 5 um diam.


Den neste er jeg mer usikker på. Enten sukkernål eller gulgrynnål. Funnet på barken på gran. Det vokste små flekker av noe som lignet gulgrynnål-thallus i nærheten, men samtidig var det ikke knyttet gul thallus direkte til disse aktuelle nålene. Men i boka står det at gulgrynnål kan av og til ha innsunket thallus. Er det da mulig å artsbestemme denne? Sporer opp til 7 um diam.
Replies

Enig i rustdoggnål på den første. Den andre er sannsynligvis sukkernål. På bildet er det sukkeraktige thalluse synlig som hvite gryn.