Suksesjon


I hvilken fase forekommer mose og lav? Pionerfasen, konsolideringsfasen osv. i tillegg i hvilken type jordsmonn trives det best og med hvilke planter?


-- Posted via biolog --
Replies

Dette spørsmålet har ikke noe generelt svar. Mose og lav er store grupper med helt ulike krav. Du kan like gjerne spørre hvor trives planter?

Noen lavarter er pionerer, de kan vokse på bart fjell, og bidrar til å danne jordsmon ved å løse opp steinen. Andre lavarter lever bare på utgamle døde trær. Samme kan en si om moser. De fyller de fleste nisjer.