Hvilken lav?


Vokser på Orestamme som ligger over en bekk i Ringebu.
Tenkte først på praktlav, men denne er lys på undersiden, bilde nr. 2 viser undersiden øverst til høyre.
Replies

Førsteinntrykket mitt går heilt klart i retning av praktlav, og sjølv med en lyse undersida vil eg ikkje heilt utelukke den. Andre som har synspunkt på denne?
@andbre
@blåvinge
Enig i at dette er en av praktlavene. Ikke mulig å bestemme til art ut fra bilde.
Trollpraktlav er registrert i området for noen år siden så kanskje er det det.
Det som tidligere ble kalt praktlav Cetrelia olivetorum er nå splittet i tre arter. Dette innebærer at det for mange eldre registreringer og herbariebelegg av praktlav i vid forstand nå er usikkert hvilken av de tre artene det er snakk om, så lenge det ikke er gjort undersøkelser av kjemien. Det vitenskapelige navnet Cetrelia olivetorum er beholdt som navn på en av de tre praktlav-artene, nemlig trollpraktlav (de to andre er hhv. huldrepraktlav Cetrelia monachorum og tussepraktlav Cetrelia cetrarioides) Dette innebærer at tidligere registreringer av praktlav i vid forstand i Artskart er omnavnet til trollpraktlav uten at det nødvendigvis er arten trollpraktlav "i snever forstand". Mulig dette ble uklart, men poenget er at man ikke kan "ta for god fisk" at tidligere registeringer av trollpraktlav faktisk er trollpraktlav uten at kjemiske innholdsstoffer er undersøkt. Makroskopiske kjennetegn er for uklare til å skille de tre artene fra hverandre.
Dersom du ønsker å registrere funnet i Artsobservasjoner anbefales det å legge det inn som usikkert eller bare som slekta Cetrelia.
Takk for oppklarende svar, nå falt mye på plass.
Skal jeg sende inn en prøve for å få bestemt den til riktig art, eller er det ikke verdt det?
Jeg tror det kan være greit å sende inn materiale av denne enten til NHM på Tøyen eller NTNU. Ikke sikkert man har kapasitet til å undersøke materialet nærmere, men vil tro ferskt materiale kanskje kan være interessant.
I dag kom svaret på praktlaven jeg sendte inn.
Einar Timdal ved Historisk museum har kjørt en kjemisk test.
Dette er Cetrelia cetrarioides, tussepraktlav.


Så flott at du sendte inn og fikk svar.thumbsUp