Spør en biolog og andre fora


I dag har det vært noen innlegg der det er vist til at samme emne har vært diskutert på FB, se for eksempel med min kommentar:
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/129191#323620

For min del er jeg ikke på Fjesboka. Dels av rent praktiske grunner, det er begrenset hvilke fora jeg deltar i. Dels er det gått prestisje i saken, når noen maser om å koble seg opp blir det stadig mer stas å si neievil

Saken er at jeg synes det er helt ubegripelig at det skal være en konflikt mellom ulike fora, slik at det som er omtalt på FB kun skal være der, eller omvendt at Spør en biolog utelukker kontakt med FB.

Er så enfoldig at jeg trodde kunnskapen skulle være friquestion
questionquestionquestion
Replies

For oss gamlingane som ikkje har fått internett inn med morsmjølka er det eit lite underverk at vi får noko av dette til å fungere.

Eg skjønte aldri kva fjesboka var. Ein måtte opprette konto og slikt før eg fekk vite noko, og eg les teksten før eg gjer slike ting. Med masse uforståelege setningar, så blei det ingen konto. Det som ligg på fjesboka er difor gøymd for meg. Det er ikkje ein gong sjølvvald - eg får det ikkje til, og det finst ingen fjesbokskule heller. No orkar eg ikkje, så no spelar det ikkje noko rolle lenger. Men eg tenkjer av og til at det er litt uskikkeleg å nytte fjesboka som informasjonskanal som ein viser til når ein god del ikkje kan få tak i slik informasjon.

Eg har elles meir enn nok med å få skrudd utstyr av og på og fjerne gode tilbod om nye greier som legg seg oppå det eg har kontroll på.

Så takk til alle som bruker Spør en biolog som er open, så eg også får vere med på noko.


Helt enig med Limnoan. En diskusjon som starter her må selvfølgelig videreføres her. Hva man snakker om på facebook er helt uvedkommende.

Selv om det samme funnet diskuteres et annet sted er det helt legitimt å ønske en separat second opinion. Men selvfølgelig, spørsmålsstilleren bør jo av alminnelig høflighet opplyse om at diskusjonen også foregår et annet sted. Så kan de som ønsker det delta der også.
Hei, har lest et sted at den svarte Diamantbillen er det dyreste innsekter i verden. Stemmer dette?
Det er jo en flott bille, men det spørs jo hva en mener med den dyreste. Kan være den får høy pris blant insektsamlere?
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysolopus_spectabilis
Det står at den kan gjøre noe skade i akasia-plantasjer.

Tror likevel ikke den kan regnes som en av de mest kostbare skadegjørere.