Grasmose?


Denne kvasten vokste på en gammel bjørkestubbe. Orakelet er uenig med seg selv, og har 3 forslag, krokraspmose, grasmose, skggehusmose, hvorav jeg ikke er i stand til velge. Takknemlig for svar.
Replies

Ønsketenkning å tro att Artsorakelet skal klare å bestemme moser! Du skal ikke velge noen av de forslagene der.

Det er to arter på bildet (i det minste). Den det er mest av ser ut å være en Brachythecium, muligens salebrosum, men bildene holder ikke til å være sikker. Det et også noe som ser ut som furumose, men kanskje kan være årsskudd av etasjemose. Det trenges bedre bilder for å gjøre en sikker artsbestemning.
Tusen takk! Klart at bildekvaliteten spiller en stor rolle. Skal forsøke å være mer oppmerksom for fremtiden!smile
Kmart