Hva er betegnelsen på denne på norsk?


Tror dette er Lichens Ecanoromycetes?
Men hva heter den på Norsk?
Replies

Her kan man lure på hva du har gjort (med navnet), og hvor du har tatt bildet.
Men ellers ser det faktisk ut som bristlav Parmelia sulcata iallfall det friskeste der, eller en nær slektning av den, om det er i Norge. Men der er også flere lav.

Ellers hører jo denne til klassen kantlaver Lecanoromycetes, eller kantlavordenen Lecanorales i sekksporesoppenes rekke Ascomycota.

Og de store flakene (særlig til høyre) er noe i åreneverordenen Peltigerales helst i slekten Peltigera noe ala bikkjenever eller liknende, men jeg får ikke helt tak i det (virker døende og avbleket i farge), etter hvert kommer det sikkert noen som kjenner igjen disse.
Det kan kanskje også være vanlig papirlav Platismatia glauca eller en slektning.