Sopp


Hvorfor mener forskerne at sopp er nærmere beslektet med dyr enn med planter?
Replies

For det første er det de genetiske/molekylære studiene som har vist dette slektskapet. dessuten er det noen karakterer ved celler og biokjemi som underbygger slektskapet:

* Hvis det er flagellatstadier, så er det bare én glatt flagell som vender bakover (opistokont).
* Glykogen (ikke stivelse) som lagringskarbohydrat.
* Plastider er aldri påvist.
* Mitokondrier med flate cristae (det har også planteriket og rødalgene).
* Evne til å syntetisere kitin.
* Strukturproteinet kollagen.
* Enzymer for heterotrof livsførsel.

Tabloidavisene ville ha skrevet at "sopp er vrengte dyr". Sopp har nemlig ytre fordøyelse, dyr indre. Det vil egentlig si at ekte, flercellete dyr (over svamper) har ytre fordøyelse, men inni en innvendig tarm (endodermis).
Ettersom soppene er nærmere beslektet med dyr enn planter, bør vel vegetarianerne avstå fra denne type føde? Noen synspunkter?

Det bør vel vegetarianerne selv svare på - det er jo en ny erkjennelse som ikke var der da vegetarianismen oppsto. Såvidt jeg har skjønt har ulike vegetarianere vidt forskjellig begrunnelser for sitt valg. Derfor vil det antakelig også være ulike måter å takle dette spørsmålet.
Vakkert fremlagt, tusen takk. (Det kan bli spennende fremover - å se hvordan vegetarianerne vil reagere). Selv har jeg har alltid ment at "sopp er biff" - og håndterer sopp deretter (mathygienisk).