Ny forskning ide.


Er ikke helt sikker på om jeg kan spørre om dette her.
Men
Hvist man har en god ide om noe du har lyst til å forske på men ikke har resurser selv. Hvem eller hvor kan man kontakte?
Replies

Har ikke noe godt svar, men en mulighet kan være å studere.
På masternivå kan en få en forskningsoppgave.
Sabima har noe ressurser til kartlegging, se:
https://www.sabima.no/kartlegging/
Til slutt vil jeg si at en kan gjøre mye med de ressurser en har.
Nå har vitenskapelig utstyr blitt mye billigere enn før. Det går an å handle brukt, for eksempel på ebay, eller kjøpe "kinakvalitet". Oppfinnsomhet kan veie opp for skrall økonomi. Selv har jeg drevet i over 30 år som selvstendig vannforsker fordi jeg aldri har fått innpass i forskningsmiljøet. Resultater kan en få publisert i forskjellige tidsskrift, om arbeidet holder mål.

Slik har jeg innrettet meg, i ei hytte på rundt 6m2